Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност

УСЛУГИ

Оценка и доклад за съответствие

Извършва се съгласно изискванията на ЗУТ по чл.169 и чл. 176в, като се доказва съответствието на енергийната ефективност с останалите части от проекта и е необходимост за издаване разрешение за строителство.

Енергиен сертификат

– Изготвяне на Енергиен сертификат за проектни характеристики на нови сгради и сгради, които се въвеждат в експлоатация. – Изготвяне на енергиен сертификат на съществуващи сгради след обследване.

Обследване на сгради и сертифициране

Обследването за енергийна ефективност на сгради се прави с цел установяване потреблението на енергия, както и да покаже техническите възможности за намаляването му и посочи мерки за икономия на енергия…

Обследване и сертифициране на котли и климатични инсталации

Има за цел да установи нивото на ефективност при експлоатацията на отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации да посочи мерки нейното повишаване.

Строително-ремонтни дейности и саниране

Консултантски услуги

За нас

Сигурен и надежден партньор
Естел Груп 16 години доказан опит и професио нализъм

Естел Груп ЕООД е създадена през 1999 г. със седалище гр. Варна, ул. „Михаил Колони“ 18а. Дейността ѝ е в областта на услугите свързани със строителство, консултиране, одитиране, управление на проекти, енергийната ефективност и енергиен мениджмънт на сгради. От 2006г. активно работим в сферата на енергийната ефективност като предлагаме енергоспестяващи мерки и цялостни решения за жилищни и обществени сгради. За изпълнението на горните дейности, дружество разполага с квалифициран персонал и съвременни технически средства за енергийно обследване съгласно изискванията от ЗЕЕ. Фирмата притежава Сертификат за Акредитация № СА-ОСС-00089/18.07.2006г., издаден от Агенцията по Енергийна ефективност. Вписана е в публичния регистър на лицата извършващи обследване за Енергийна ефектифност и сертифициране на сгради по чл.44, ал.1 от Закона за Енергийна Ефективност с удостоверение №00088/26.07.2009г.

  • ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
  • КОРЕКТНОСТ
  • ЕКСПЕДИТИВНОСТ
  • КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ

Нашият екип

Екипът на фирмата включва висококвалифицирани специалисти с над 30 годишен стаж в областта на строителството и топлотехниката – строителни инженери, електроинженери, топлоинженери, акридитирани от Агенцията по Енергийна ефективност. Професионалната им квалификация, дългогодишният им опит и екипния принцип на работа са гаранция за качествено изпълнени проекти.

Свържете се с нас