Обекти

За своите осем години работа в сферата на Енергийната ефективност, Естел Груп ЕООД е изпълнила доста значими обекти, част от които са изброени по-долу: